Hjälp via internet?

Det finns flera former av aktivt stöd för personer med ätstörningar via internet. Detta kan gälla internetbaserade former av kognitiv beteendeterapi (KBT) och olika sorters volontärverksamhet som arbetar med stöd via chatt och e-post. Nedan ger vi några exempel på vart man kan vända sig för att komma i kontakt med internetbaserat stöd eller behandling. 

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) erbjuder internetbaserad KBT för patienter med olika former av hetsätningsproblematik. 

Ätstörningszonen är en grupp inom organisationen Tjejzonen som ger stöd för personer med ätstörningar och deras anhöriga via chatt och e-post. Organisationen består av utbildade volontärer.

Frisk & Fri – riksföreningen mot ästörningar (tidigare “Anorexi Bulimi kontakt”) kan ge stöd via chatt eller e-post.