Emaljskador och inflammation i tandköttet(gingivit) kan ses hos personer med anorexia nervosa

som samtidigt har kräkningsbeteende. En del studier antyder att svältförändringar i saliven kan ge ökad kariesrisk.

Det finns ett nytt ekonomiskt stöd för dem med störst behov.

Stödet består av två delar:

-Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

-Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Det nya stödet är till för dem som har problem med att sköta sina tänder beroende på sjukdom, medicinering eller funktionsnedsättning.

Tala med din läkare, tandläkare eller tandhygienist! Du kan också läsa mer om den nya reformen här:

www.1177.se/tander

Läs mer om Tandvårdshjälpen (PDF)