Information/stöd för anhöriga

Anhöriga behöver definitivt stöd. Att orka stödja en närstående som lider av en ätstörning kan vara mycket påfrestande och ställer höga krav på ens egen förmåga att hantera stress och kriser. KÄTS har en anhörigutbildning STÄRKA

Var ska man vända sig om man misstänker att man själv har en ätstörning eller att ens närstående har en ätstörning?

Tjejzonen är en stödorganisation för flickor/kvinnor mellan 12 och 25 år. Tjejzonen arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos unga kvinnor i Sverige. En del av Tjejzonens arbete görs i underavdelningen Ätstörningszonen.

Ätstörningszonen är ett chattforum som ger stöd för personer med ätstörningar eller näraliggande problematik via chatt och e-post. Organisationen består av utbildade volontärer som kan vara till stor hjälp för många.  Frisk & Fri  (riksföreningen mot ätstörningar) är en annan organisation som kan ge stöd via e-post och genom mentorskap. Kontakta Frisk & Fri på din ort.

Läs mer här