Internetbaserad hjälp

Det finns flera webbutbildningar för olika grupper som vill lära sig mer om ätstörningar. Utbildningarna är kostnadsfria. Flera har tagits fram av KÄTS medan utbildningen för idrottslärare har tagits fram av Frisk & Fri. 


WINST: för personal som arbetar med barn och unga

WINST (Webutbildning för insatser mot ätstörningar) är en utbildning ger dig kunskap om tidiga tecken vid ätstörningar och kunskap om hur du kan bemöta en ung person som du misstänker har en ätstörning. Du kommer bland annat att lära känna och följa fyra ungdomar under utbildningen se hur deras situation förändras.


BÄST: för personal inom MVC/BVC

BÄST (Bemöta ätstörningar under graviditet och småbarnstid) lär dig mer om ätstörningar, tidiga tecken, och hur du kan möta kvinnor med allvarliga ätproblem under eller efter en graviditet. Du kommer bland annat att möta några kvinnor som lider av sådana problem, bekanta dig med deras berättelser och lära dig om viktiga aspekter av bemötande.


STÄRKA: för anhöriga till personer med ätstörningar

STÄRKA (Stöd mot ätstörningar, riktad kurs för anhöriga) vänder sig till dig som är anhörig till någon med en ätstörning. Det finns speciella utmaningar för anhöriga. Lär dig mer om dessa utmaningar och de kan bemötas på denna utbildning. Utbildningen ger kunskap och konkreta råd om hur ni kan tänka och göra i olika sammanhang.


VÄKSA: anhöriga till vuxna med en ätstörning

VÄKSA (Vuxna med Ätstörning: Kurs till Stöd för anhöriga till vuxna) vänder sig till dig som har en vuxen anhörig med ätstörningar. Det finns speciella svårigheter med att vara anhörig till någon som är vuxen och har en ätstörning. Utbildningen ger kunskap och konkreta råd om hur ni kan tänka och göra i olika sammanhang.  


I Care: för tränare och idrottsledare

I Care är den webbaserade utbildningen som Frisk & Fri (Riksföreningen mot ätstörningar) erbjuder tränare och ledare inom idrotten för att ge dem kunskap om att upptäcka, bemöta och förebygga ätstörningar. Utbildningen bygger på interaktiva övningar med verklighetsnära exempel och innehåller följande moment: om ätstörningar, bemötanade, och hälsosamt ledarskap.