Stödja någon med en ätstörning?

Det viktigaste hjälpmedlet som en anhörig har är relationen som hon eller han har till personen som lider av en ätstörning. Många anhöriga kan dock underskatta sin egen betydelse. Relationen kanske har satts på prov under senare tid, och negativa känslor kan ha väckts till liv. Ändå utgör relationen en plats att skapa ett möte där båda personer kan dela tankar och känslor.

Många anhöriga känner sig vilse i relationen och behöver stöd för att kunna stödja. Den roll den anhöriga tar beror mycket på vem det är som har drabbats av en ätstörning, hur gammal hen är och vilken relation den anhöriga har till personen. Föräldrar till en ung person med ätstörning tar oftast en aktiv del i behandlingen och blir coachad av ätstörningsvården i bemötande och förhållningssätt.

Ett viktigt sätt att använda sig av relationen och stödja någon med en ätstörning är att lyssna. Då handlar det inte enbart om att lyssna på personens rädslor för olika sorters mat, viktuppgång och liknande. Det blir minst lika viktigt att lyssna på personens försök att uttrycka känslor, påtala svårigheter med relationer och uttrycka tankar om sitt liv och vart hon eller han är på väg. Ett annat viktigt stöd är att våga prata om det man ser och oroas över.

Många anhöriga kan dock bli rädda för hur detta kan komma att tas emot. Man blir orolig för att uttrycka sig på fel sätt och därmed såra eller kränka en annan människa som man uppfattar som mycket sårbar. Resultatet kan bli att man fångas av tystnadens fälla. Att säga ingenting känns bättre än att säga något som blir fel. Oavsett hur långt en ätstörning har gått finns det alltid en del av personen som vill komma bort från sin ätstörning och bli frisk. Denna del av personen kan ligga gömd långt inne, men det är genom samtalet man kan nå fram.

 Vad kan du som anhörig göra?

· Var öppen med det som oroar dig. Berätta för andra (vänner, föräldrar, partner, kurator på skolan, arbetskarater)om hur Du har det.

· Våga fråga! Fråga (vården, de andra i familjen, arbetskamrater) om det du undrar över. Du kan också ställa frågor till oss här på hemsidan, klicka dig in på ”Frågor och svar” via rutan här intill.

· Gå vår webutbildning STÄRKA- Stöd mot ätstörningar – riktad kurs för anhöriga

· Frisk & Fri. Kontakta din närmaste lokalförening och bli medlem.

· Undersök vad Tjejzonen har att erbjuda.

· Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, NKa, erbjuder också webutbildningar.

Kom ihåg:

· Ätstörning är en sjukdom, de allra flesta blir friska

· Det är aldrig ditt fel!

· Prata om det som känns svårt

· Du är inte ensam!