Har jag en ätstörning?

Tips och råd om du misstänker att du har en ätstörning 

Berätta för någon närstående

Först och främst är det viktigt att du inte är ensam i din ätstörning. Försök att berätta för någon du litar på och som lyssnar på dig – kanske en vän, förälder eller partner – även om det känns svårt. Många med ätstörning pendlar mellan att vilja och att inte vilja ha hjälp. Då är det bra att ha en vän eller närstående som kan peppa och stötta dig i processen att söka hjälp. Hen kan även hjälpa dig att fylla i en egenanmälan till ätstörningsvården, eller följa med dig första gången du går dit. Du kan också vända dig till organisationer som Frisk & Fri eller Tjejzonen för att prata med någon anonymt och du misstänker att du har en ätstörning och är osäker om du vill söka hjälp.

Sök hjälp

Men sedan är det också viktigt att söka professionell hjälp av någon som har specifik kunskap om ätstörningar. Det är viktigt att söka hjälp för en ätstörning. Men det kan också kännas svårt att söka hjälp. Många som har en ätstörning väntar alldeles för länge med att söka hjälp, och detta kan leda till att ätstörningen växer sig starkare och blir ännu svårare att bli av med.  
 
Du kan göra en egenanmälan till en ätstörningsenhet i ditt område. Du kan också kontakta vårdcentralen och boka tid hos din husläkare. Hen kan remittera dig vidare till ätstörningsvård eller annan behandlingskontakt. Om du arbetar kan du även vända dig till företagshälsovården. 
 
Om du är över 18 kan du också vända dig till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ditt område. Gå in på www.vårdguiden.se, ”Hitta vård” och ange Psykiatri. Om du är under 18 år kan du i första hand vända dig till UMO, BUP eller skolhälsovården på din skola. Det går att också söka hjälp privat. Det finns duktiga psykologer och terapeuter som man kan träffa för samtal.

Gå på ett första besök

När du går på ditt första besök är det viktigt att prata ärligt och öppet om dina svårigheter så sjukvården får en så bra bild och dina problem som möjligt och så att behandlingen kan planeras på bästa sätt. Det är också viktigt att du ställer de frågor som du behöver svar på när du går på ditt besök.


Fem snabba frågor

Har tankar kring mat, kropp och vikt tagit över i ditt liv? Misstänker du att du själv eller någon annan som står dig nära ligger av en ätstörning. Här kan du svara på fem snabba frågor om ätstörningssymptom. Dessa frågor är inte menade att påvisa en specifik ätstörning eller ge ett definitivt svar, men svaren kan ge en indikation på om någon har eller håller på att utveckla en ätstörning.