Är det familjens fel?

En av de missuppfattningar som finns omkring ätstörningssjukdomarna är att det måste vara något fel på de familjer där en tonåring drabbas av en ätstörning.  Teorier om den psykosomatiska familjen som kännetecknades av insnärjdhet, rigiditet, överbeskydd och dålig konfliklösningsförmåga skapades av Salvador Minuchin, men har inte gått att bevisa genom forskning.

Däremot har man uppmärksammat att familjen verkar organisera sig kring sjukdomen, det vill säga, när någon i en familj blir sjuk i en ätstörning så börjar de andra i familjen anpassa sig efter ätstörningen. Det kan handla om att laga en viss mat eller att på andra sätt låta den ätstörda styra i familjen mer än tidigare. Ofta tappar föräldrarna sitt självförtroende som föräldrar och blir väldigt osäkra på vad de ska göra och hur de ska möta den som är drabbad.