Hur kan självhjälp se ut?

Det finns många sätt för en person med en ätstörning att hjälpa sig själv. Det kan gälla en rad praktiska handlingar som man kan prova på egen hand. Det är dock viktigt att komma ihåg att självhjälp inte är det samma som att kämpa i ensamhet. Att hjälpa sig själv innebär att man inser sitt behov av både sig själv och av andra i processen mot att blir frisk.

Praktisk självhjälp för ätstörningar kan se ut på olika sätt. Ibland är självhjälp ett inslag i behandlingen, där den integreras med andra delar av vården. Ibland är det någonting som man provar själv när man inte går i behandling.

För det mesta gäller självhjälp en tvåstegsprocess. Man skaffar kunskaper som kan leda till bättre förståelse av sina egna problem, och med hjälp av dessa kunskaper prövar man praktiska förändringar i hur man förhåller sig till mat, ätande och sin omgivning. På så vis kan man bryta en ond cirkel av destruktivt beteende och ta steg mot tillfrisknande.

Exempel på det första steget vore att läsa en bok om hjälper en att förstå ätstörningar och som ger råd om hur man själv kan börja sluta svälta eller hetsäta. Vi ger tips på några sådana böcker nedan.

När man skaffar denna information och lär sig om ätstörningar och hur man själv kan påverka sina problem börjar man förstå att det är viktigt att bryta onda cirklar och börja ta hand om sin kropp på ett annat sätt. Det finns mycket i en ätstörning som blir självgående. Till exempel kan en person som hetsäter fångas i en ond cirkel där kräkning och fastande leder till näringsbrist och biologiska impulser att äta mat som man betraktar som förbjuden. Försök att kontrollerar dessa impulser misslyckas och bidrar till att utlösa hetsätningsattacker. Man blir fast i ett ekorrhjul.

Därefter kommer det andra steget i självhjälpsprocessen som kan upplevas som skrämmande och svårt för många med ätstörningar. Vågar man sig på en förändring? I detta läge kan det vara viktigt att kunna få stöd från andra, t.ex. vänner, anhöriga, eller andra som har brottats med ätstörningar.

Självhjälp kan vara en bra hjälp på vägen för många, men inte alla. Många med ätstörningar behöver mer än enbart självhjälp. Vissa personer som provar självhjälp och inte uppnår framgång, kan anklaga sig själva för misslyckandet. I detta läge är det oerhört viktigt att förstå att svårigheter att komma tillrätta med sin ätstörning med hjälp av självhjälp understryker att man behöver stöd av andra i tillfrisknandeprocessen.

Ibland är självhjälp ett inslag i specialistbehandlingen, där det integreras med andra inslag.  Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) erbjuder internetbaserad KBT för patienter med olika former av hetsätningsproblematik.

Processen att förstå att man har en ätstörning är ofta ganska lång. Oftast vill personen som är drabbad inte inse att de har en ätstörning. I den fasen kanske man inte vill ha hjälp att förändra sitt beteende, men man vill ha någon att prata med och diskutera med. Då rekommenderar vi att man vänder sig till volontärorganisationen Tjejzonen anonyma chatt-samtal.

Brukarorganisationen Frisk & Fri kan erbjuda stöd i eller efter vården, stöd som kan ses som en hjälp till självhjälp.

Litteratur: 

Christopher Fairburn : Att övervinna hetsätning

Ata Ghaderi Thomas Parling : Lev med din kropp: om acceptans och självkänsla

Ata Ghaderi Thomas Parling : Från självsvält till ett fullvärdigt liv: en ny KBT-metod i 6 steg

Klara Edlund och Ata Ghaderi (red) : Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt

Hélen Glant : Sluta hetsäta: handbok för dig som vågar försöka själv