Är det farligt för fostret?

Under en normal graviditet eftersträvar kroppen att skydda fostrets naturliga tillväxt genom tillförsel av näringsämnen. Om du har en ätstörning under denna tid utsätts kroppen för påfrestningar som innebär att det tillväxande fostret också utsätts för påfrestningar. Hur det går i det enskilda fallet kan bero på många faktorer.

En viktig faktor är graden av mammans svält. Andra viktiga faktorer gäller hur länge hon har haft sin ätstörning, de näringsämnen hon får i sig eller utesluter, om hon ägnar sig åt så kallade kompensationsbeteenden (t.ex. kräkning, användning av laxermedel för att gå ner i vikt eller överträning), samt hennes allmänna psykiska välbefinnande.

Många som har en ätstörning strävar efter en lägre kroppsvikt. Detta gäller både de som är gravida och de som inte är gravida. Denna strävan efter en lägre kroppsvikt kan leda till att kroppen börjar lida av svält. Detta kan bland annat påverka ämnesomsättningen, cirkulationen, muskelmassa och även hjärnan och nervsystemet för båda mamma och barnet.

Symtom av svält kan även uppkomma om man har en någorlunda normal kroppsvikt eller är överviktig, om man utesluter vissa livsmedel. Svältsymptom kan även uppstå om man har mycket oregelbundna matvanor och ägnar sig åt perioder av hetsätning som följs av vad som ofta kallas kompensationsbeteende (t.ex. kräkning eller laxering) eller bantning. Den gravida kvinnan med ätstörningssymptom utesluter oftast vissa livsmedel vilket i sin tur påverkar kostens energitäthet, d.v.s. balans mellan kolhydrater och proteiner, fettkvantitet och fettkvalitet samt vitaminer och mineraler. Om man har ett sådant matmönster kan kroppen reagera som om den var utsatt för ett svälttillstånd.

Forskningsstudier som har följt kvinnor som lider av en ätstörning under sin graviditet har visat att det finns flera hälsorisker för barnet. Detta gäller inte enbart kvinnor med anorexia nervosa utan även bulimia nervosa och andra former av ätstörningar (s.k. ätstörning UNS). Det finns bland annat ökade risker för låg födelsevikt, för tidig födelse, kejsarsnitt, missfall och andra obstetriska komplikationer. Vad som dock händer i det enskilda fallet beror på ett samspel av faktorer, och det kan vara mycket svårt för att inte säga omöjligt att förutse precis hur det kommer att gå i varje enskilt fall.

För att kunna minimera hälsorisker när ätstörningar finns i samband med graviditet är det oerhört viktigt att man tar hjälp av sin barnmorska och MVC-mottagning. Detta kan göra det möjligt att följa graviditeten och förebygga eventuella risker. Men viktigast är att man söker hjälp för sin ätstörning.