Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen vid kräkning, laxering och andra kompensatoriska beteenden?

Precis som vid svält kompenserar kroppen kräkning/laxering och andra kompensatoriska beteenden på olika sätt.

Ämnesomsättning sänks och kroppen går på sparlåga; man blir förstoppad och får ont i magen; temperaturreglering påverkas och man fryser nästan jämt. När man kräks påverkas tänderna mycket negativt; de fräts sönder av magsyran.  Av kräkning skadas dessutom magmunnen, den förslappas. Detta kan bl.a. resultera i syra uppstötningar och magsår.

 

När man använder vätskedrivande medel/laxermedel kan man drabbas av så kallad hypokalemi; kaliumhalterna i blodet minskar till onormala nivåer. Detta är mycket allvarligt då de flesta processer i kroppen är beroende av stabila kaliumnivåer, exempelvis kan impulser i hjärtat drabbas vilket kan leda till hjärtflimmer. Vid överdriven träning bryts musklerna ner istället för att byggas upp då kroppen aldrig får återhämta sig. Hjärtat blir också ansträngt av extrem träning och man kan få belastningsskador i leder och muskler.