Kan jag hjälpa mig själv?

Det kan vara svårt att komma över en ätstörning helt på egen hand. Det är viktigt att kunna dela med sig av sina svårigheter för att kunna få stöd och för att kunna få perspektiv på sin situation. Samtidigt kan man ofta hjälpa sig själv på vägen. Men det är viktigt att komma ihåg att självhjälp inte är det samma som att kämpa i ensamhet. Att hjälpa sig själv innebär att man inser sitt behov av både sig själv och av andra i tillfrisknadsprocessen.

 

Självhjälp börjar med insikten att man har ett problem och att man behöver hjälp. Om man sedan kan inse att även andra behövs i processen har mycket redan vunnits.

 

Det finns många sätt för en person med en ätstörning att hjälpa sig själv. Det kan gälla att erkänna för sig själv att man faktiskt har problem och behöver hjälp av andra. Det kan även gälla en rad praktiska handlingar som man kan prova på egen hand.