Hur kan man hjälpa sig själv?

Hur kan självhjälp se ut?

Praktisk självhjälp för ätstörningar kan se ut på olika sätt. Ibland är självhjälp ett inslag i behandlingen där den integreras med andra delar av vården. Ibland är det någonting som man provar själv när man inte går i behandling. För det mesta gäller självhjälp en tvåstegsprocess: man skaffar kunskaper som kan leda till bättre förståelse av sina egna problem, och med hjälp av dessa kunskaper prövar man praktiska förändringar i hur man förhåller sig till mat, ätande och sin omgivning. På så vis kan man bryta en ond cirkel av destruktivt beteende och ta steg mot tillfrisknande.

Självhjälpsböcker

Självhjälp kommer ofta i form av böcker, men även hemsidor, podcasts och liknande. Ett exempel vore att läsa en bok som hjälper en att förstå ätstörningar och som ger råd om hur man kan sluta svälta eller hetsäta och leva mer hälsosamt. Det finns en uppsjö av sådana böcker. Här är tips på några.  

Självhjälp kan fungera bra för många, men inte alla. Även om självhjälpsböcker ger kunskap och insikter kan nästa steg, att våga sig på en förändring, vara skrämmande för många. Vissa som provar självhjälp och inte uppnår förändringarna de önskar anklagar sig själva för detta. Då är det oerhört viktigt att förstå att ätstörningar är komplicerade och att vägen mot tillfrisknande kan ta tid.  

Ibland blir självhjälp lockande eftersom ätstörningen kan förbli hemlig, man behöver inte berätta för andra. Men om självhjälpsböcker inte hjälper är det snarare ett tecken på att personen behöver berätta och söka stöd av andra än att det är någonting fel med personen som har en ätstörning. Då kan det vara läge att trotsa hemlighållandet och vända sig till en vän, partner, eller någon som har brottats med ätstörningar. 

Internetbaserad hjälp

Det finns flera former av aktivt stöd för personer med ätstörningar via internet. Detta gäller ofta internetbaserade former av kognitiv beteendeterapi (KBT) eller olika sorters volontärverksamheter som arbetar med stöd via chatt och e-post. I sådana former av självhjälp är man inte helt själv, utan även får aktivt stöd av behandlare inom sjukvården eller utbildade volontärer.  

Internetbaserad KBT fokuserar på att hjälpa personen bryta ätstörningens onda cirklar och äta på ett mer hälsosamt sätt. Mer om detta och hur man kan hitta hjälp går att hitta via sjukvårdsupplysningen. Volontärverksamheter som Frisk & Fri och Tjejzonen erbjuder olika internetbaserade former av stöd för ätstörningar som bygger på samtal, lyssnande och förståelse. 

Röster om ätstörningar

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen om vad de skulle vilja säga till dig som är drabbad av en ätstörning