Kunskap och behandling

Noggrann bedömning är en förutsättning för bra behandling, och bör göras snarast, företrädesvis inom de första tre samtalen. Vid svåra sjukdomstillstånd som kräver inläggning kan den omfattande bedömningen behöva vänta tills tillståndet är mer stabilt.

Vi rekommenderar starkt att följa upp patienter systematiskt och regelbundet, då detta är till gagn för den individuella patienten, ger återkoppling till behandlaren och gör det möjlig för organisationer att följa upp sin verksamhet. I en bedömning bör ingå både kliniker- och patientskattning av ätstörningssymtom, annan psykiatrisk problematik och psykosocialt fungerande. 

Om man arbetar som behandlare och har tillgång till Stockholms läns landstings  nätverk kan du använda SEDI-5 (Structured Eating Disorder Interview) för att få hjälp med att avgöra om någon har en ätstörning. SEDI skapades av KÄTS för att kunna användas för att snabbt avgöra om en ätstörningsdiagnos sannolikt föreligger enligt kriterier i den diagnostiska manualen DSM-5. Intervjun består av maximalt 30 och normalt ca 20-25 frågor beroende på vilka kriterier som bedöms vara uppfyllda. SEDI är främst avsedd för psykiatrer, psykologer och läkare i psykiatrisk öppenvård eller annan psykiatrisk vård, men kan även användas av psykiatrisjuksköterskor och ev. andra personalkategorier med lämplig psykiatrisk utbildning. Syftet är att erbjuda en relativt enkel metod för att avgöra om en ätstörningsdiagnos föreligger, samt vilken specifik undertyp det handlar om.

Många med ätstörningsliknande problematik är utanför vårdsystemet och för dem kan SCOFF vara till hjälp för bedömning om det föreligger en ätstörning.  Den finns under fliken “Har jag en ätstörning?”