Hjälp till självhjälp

Det finns många sätt för en person med en ätstörning att hjälpa sig själv. Det kan gälla att erkänna för sig själv att man faktiskt har problem och behöver hjälp av andra. Det kan även gälla en rad praktiska handlingar som man kan prova på egen hand.

 

Läs mer