Vart kan jag vända mig?

Om du är gravid och misstänker att du har en ätstörning bör du i första hand vända dig till din barnmorska som finns på din MVC-mottagning. Detta är dock inte alltid lätt. Man kan vara fylld av skuld- och skamkänslor och tycka att man vill lösa sina problem på egen hand, utan andras inblandning. Man kan också vara rädd för vad andra kommer att tycka och tänka om de får veta att man har problem med sitt ätande. Men även om det känns tungt eller svårt är det ändå nödvändigt att söka hjälp, för sin egen skull, för barnets skull, och även för sin partnerrelation och familjens skull.

Om du nyligen har fött barn kan du vända dig till din BVC-mottagning, vårdcentral, öppenvårdspsykiatrin, eller den specialiserade ätstörningsvården. Även i sådana lägen kan det kännas svårt att ta kontakt och berätta att man har en ätstörning. Men ändå är det viktigt att söka hjälp för alla inblandade. Om du är osäker hur du ska hitta dessa verksamheter där du bor, kan du vända dig till sjukvårdsupplysningen eller landstingets hemsida på internet för att få hjälp att hitta vidare.

Om du eller någon som du känner behöver hjälp finns det även andra alternativ. Man kan vända sig till ungdomsmottagningarna eller till frivillig verksamhet som Riksföreningen mot ätstörningar Frisk & Fri eller Ätstörningszonen. Om man tidigare har haft kontakter inom psykiatrin eller ätstörningsvården är det ofta en bra idé att återknytta dessa kontakter för att få hjälp att ta sig fram.

Inom Svenska Ätstörningssällskapet (SEDS) finns det även en grupp forskare och behandlare som har grundat en särskilt arbetsgrupp som kallas GRÄS (Graviditet och ätstörningar). Dessa personer har olika sorters kunskap och kan fungera som konsulter i dina frågor. De kan även erbjuda skräddarsydd utbildning i dessa frågor. Här följer en kontaktlista med lite mer information om dessa personer:

Kontaktperson: Cecilia Pettersson, fil.mag. & behandlare, Stockholm

mailto:Cecilia.pettersson@regionjh.se

Övriga medlemmar i GRÄS:

Tabita Björk, Med.Dr., Örebro, tabita.bjork@orebroll.se 

David Clinton, psykoanalytiker & docent, Stockholm, david.clinton@ki.se

Lisbeth Juhlin, socionom, Lund, lisbeth.juhlin@skane.se

Gunilla Larsson, barnmorska & doktorand., Karlstad, lagun2005@spray.se

Maggie Lindén-Hemmingsson, leg.sjuksköterska, Östersund, maggie.linden-hemmingsson@jll.se

Gill Lindroos, leg.dietist, Stockholm, gill.lindroos@sll.se

Lena Löfgren, leg.sjuksköterska, Göteborg, lena.m.lofgren@vgregion.se

Karin Monsen Börjesson, barnmorska & fil.dr., Stockholm, karin.monsen-borjesson@karolinska.se

Ewa Kuikka, leg barnmorska/kogn.samtalsterapeut, Uddevalla, eva.kuikka@vgregion.se

Lena Westin, Enhetschef, Falun, lena.vestin@ltdalarna.se