Påverkan och prestationer i skolan?

Många, men inte alla, som utvecklar ätstörningar har höga krav på sig och vill gärna prestera på topp i skolan. Att vara drabbad av en ätstörning kan dock påverka både koncentrationen och uppmärksamheten, och den trötthet som många med energibrist upplever kan förstås påverka skolarbetet negativt.

Istället för att kunna fokusera på skolarbetet blir man upptagen av tankar kring mat, vikt och kroppsform. Tid för studier konkurrerar med träningstid eller tid som går åt till att hetsäta, kräkas eller till att oroa sig för sitt ätande.

Det kan bli mycket påfrestande att fortsätta sträva mot att prestera på topp i skolan när man lider av en ätstörning. Om det går för långt med en ätstörning kan det behövas ett studieuppehåll så personen kan ta emot vård och börja ta hand om sig själv.