Pågående rekryteringar till forskningsstudier

Eating Disorders Genetics Initiative (EDGI)

EDGI är världens största pågående studie om hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av ätstörningar. Till skillnad från tidigare studier vill vi i EDGI studera samtliga ätstörningar och även ta hänsyn till att personer med ätstörning kan skifta från en ätstörningsdiagnos till en annan.  
 
Syftet med EDGI är att öka kunskapen om varför vissa individer drabbas av ätstörning och andra inte. Vi vill därför samla in data och prover från 8 000 personer med erfarenhet av ätstörning (anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning och andra specificerade ätstörningar) och från 4 000 personer utan erfarenhet av ätstörning, så kallade kontrollpersoner.  
 
EDGI är ett globalt initiativ och liknande studier pågår i bl a i USA, England, Australien och Nya Zeeland med ett gemensamt mål att nå totalt 100 000 deltagare med ätstörningar. Cynthia Bulik är ansvarig forskare för EDGI globalt och i Sverige.  


Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia Nervosa in Twins (CREAT)

CREAT är en studie av enäggstvillingar som är diskordanta för anorexia nervosa, dvs att en tvilling är frisk och att den andra har eller har haft sjukdomen.  
 
Vi bjuder in tvillingpar för att spendera två dagar med oss på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi gör en omfattande fysiologisk och psykologisk utvärdering med hjälp av bland annat MR-scanning, neurokognitiva tester, psykologiska tester och blodprov. Målet med studien är att hjälpa oss förstå både biologiska faktorer och psykologin bakom anorexia nervosa.  
 
Både tvillingpar där den ena tvillingen har/har haft anorexia nervosa och tvillingpar utan erfarenhet av anorexia nervosa (kontrollpersoner) bjuds nu in att medverka i CREAT-studien. Vi söker endast kvinnliga deltagare mellan 18-45 år till denna studie.  Kontaktperson och projektledare: Annelie Billger (08-524 867 84, annelie.billger@ki.se)