Bemöta ätstörningar

Lyssna

Bra bemötande är grunden för effektivt stöd. Och lyssnande utgör bemötandets grund. Lyssnande skapar också trygghet och möjligheter till förändring. Men det är inte lätt att lyssna. Det kan finnas en stark, och förståelig, impuls att tala om för personen hur allvarligt läget är istället för att lyssna. Det kan kännas angeläget att få fram allvarets budskap och tala personen till rätta, framförallt om personen har svårt att inse situationens allvar. Men för att kunna nå fram och etablera en bra relation är det avgörande att lyssna. Lyssna aktivt på vad personen har att berätta om sig själv och sin situation. Att uppleva att en annan person bryr sig och är beredd att lyssna på vad det innebär att ha en ätstörning gör det lättare att dela bördan och våga sig på att närmare undersöka och även ifrågasätta ätstörningen. När personen möter någon som lyssnar och ser helheten blir det lättare att få perspektiv på ätstörningen, se livet på andra sätt än i termer av kropp och ätande.

Var nyfiken

Nyfikenhet är grundläggande i bemötande av ätstörningar. Personer med ätstörningar känner sig ofta ensamma, isolerade, att de inte hör hemma någonstans. Att uppleva att någon annan är nyfiken på vem personen är och hur hen har det bryter ensamheten och väcker egen nyfikenhet och funderingar på vad som finns utanför sitt ätstörningsbubbel.  
 
Nyfikenhet är också nödvändig för att lära känna en annan person. Genom att ställa frågor på ett empatiskt sätt blir det möjligt att hjälpa personer med ätstörningar att känna sig trygga, öppna upp, och visa sig själva från insidan. Men nyfikenheten behöver också uttryckas varsamt med lyhördhet. Det är viktigt att vara vaksam och fråga hur personen upplever att prata om känsliga saker som mat, ätande och kroppen för att motverka skam. Under ett samtal kan du gärna fråga hur det känns att prata om det som ni pratar om just nu med dig. Detta kan hjälpa personen att känna sig trygg och att se till att samtalet går vidare på ett sätt som känns okej.  

Var tydlig

Det är viktigt att vara tydligt i samtal med någon som har en ätstörning. Men samtidigt är det viktigt att vara tydligt på ett ärligt, omsorgsfullt och respektfullt sätt, där du står för vad du ser, din eventuella oro och varför du känner som du gör. Om tydligheten övergår till en konflikt och maktkamp eftersom ni ser på saker olika kan det bli svårt att ge personen effektivt stöd. I sådana lägen är det viktigt att vissa respekt och förståelse för den andras inställning, samtidigt som du inte dömer den andra och är öppen och transparent med hur du själv resonerar. 
 
Många med ätstörningar kan reagera med vrede om andra har tydliga åsikter om exempelvis behov av vård eller hur personen ska äta. Personen kanske påstår att allt är bra, att det är de andra som har problem och att folk inte ska lägga sig i. För en anhörig eller även folk i vården kan sådana reaktioner göra att man skräms till tystnad. Detta blir inte bra för personen med ätstörningen som kan känna sig ännu mer ensam och isolerad med sina problem. Samtidigt att personen, trots sin vrede, förstår att allt inte är bra. För dig som ger stöd kan du behöva balansera tydlighet med lyssnande, att vara öppen med dina tankar men också nyfiken på hur personen själv resonerar. Ett sådant förhållningssätt kan så ett frö som börjar växa när personen inte känner sig så pressad av andra. 

STÄRKA (Stöd mot ätstörningar, riktad kurs för anhöriga) vänder sig till dig som är anhörig till någon med en ätstörning. Det finns speciella utmaningar för anhöriga. Lär dig mer om dessa utmaningar och de kan bemötas på denna utbildning.

BÄST (Bemöta ätstörningar under graviditet och småbarnstid) lär dig mer om ätstörningar, tidiga tecken, och hur du kan möta kvinnor med allvarliga ätproblem under eller efter en graviditet.