Läs mer

Facklitteratur (ett urval)

Clinton, D. & Isomaa, R. (2022). Förstå och bemöta ätstörningar. Lund: Studentlitteratur. 
Clinton, D. & Norring, C. (2009). Ätstörningar: Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm: Natur & Kultur.
Ehn, A. (2022). Vägen mot det friska : att bli fri från ätstörningar. Stockholm: Natur & Kultur. 
Ehn, A. & Milton, L. (2021). Mamma med ätstörning : kroppen, maten och vägen till ett sunt föräldraskap. Stockholm: Natur & Kultur. 
Fairburn, C. (2017). Att övervinna hetsätning. Stockholm: Natur & Kultur. 
Ganci, M. (2020). Familjebaserad behandling : handbok för föräldrar vars barn behandlas för anorexia nervosa. Lund: Studentlitteratur. 
Ghaderi, A. & Parling, T. (2020). Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg. Stockholm: Natur & Kultur. 
Linder, E. & Nyman Carlsson, E. (2019). När det hälsosamma blir ohälsosamt : hjälp när tankar om kropp, mat och äta. Stockholm: Natur & Kultur. 
van der Ster, G. (2014). Mattillåtet: praktisk vägledning för dig som har en ätstörning. Linköping: Randi förlag.

Behandlingsriktlinjer och sammanställningar 

NICE (2004). Eating disorders: Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders. National Institute for Clinical Excellence: Clinical Guideline 9.
NICE (2016). Eating Disorders: Recognition and treatment. National Institute for Clinical Excellence: Clinical Guideline update.
SBU (2011). Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa – Familjeterapi, KBT, IPT, CAT.  
SBU (2019). Ätstörningar: En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv. 
Svenska psykiatriska föreningen (2015). Ätstörningar: Riktlinjer för utredning och behandling. Gothia: Svensk psykiatri, nr 16. 

Skönlitteratur och biografier (ett urval)

Bank, S. & Nordlund, T. (2018). Genom helvetet – om fotboll, kärlek och anorexi. Lind & Co Förlag. 
Ehn, A. (2021). Ormen i mig. Juniperius förlag. 
Ehn, A. (2022). Vårfrost. Juniperius förlag.
Oksanen, S. (2018). Stalins kossor. Stockholm: Bonniers förlag. 
Ramqvist, K. (2022). Bröd och mjölk. Stockholm: Norstedts.  
Wahl, H. (2010). Hungerflickan : en berättelse om matmissbruk, ensamhet och pappalängtan. Stockholm: Norstedts. 
Wirdegård, H. (2022). Varför blir jag aldrig fri? Om livet och skammen i ätstörningarnas helvete. Alingsås: Parus Förlag.