Patient

Kanske är det så att du har läst här på hemsidan eller någon annanstans och börjat misstänka att du kan vara drabbad av en ätstörning. Kanske har någon närstående till dig uttryckt oro som har fått dig att börja fundera över om det faktiskt är så att du är sjuk. När tankar kring mat, kropp och vikt har tagit över behöver man hjälp. Det är svårt att hjälpa sig själv, man behöver stöd av andra. Det första steget kan vara att berätta om hur man har det för en anhörig eller vän. Men sen bör man söka hjälp via någon av de specialistkliniker som finns runt om i landet. Sök din klinik på kartan till vänster.