Tidig problematik

Det kan vara svårt att föreställa sig hur mycket ens kropp påverkas av att få för lite näring, av att kräkas eller av att pressas extremt hårt av fysisk träning. Det kan vara så att man gärna blundar för det farliga som man utsätter sin kropp för. Kroppen påverkas allvarligt och på flera olika sätt när man har en ätstörning; vissa problem uppstår ganska så fort medan andra uppstår när man har varit sjuk en längre tid. Eftersom kroppen påverkas på lite olika sätt av kräkningar/laxermedel/andra kompensatoriska beteenden och av svält så har vi delat in texten nedan utifrån dessa två symtomområden.

Vad händer i kroppen vid svält?

När kroppen inte får det bränsle i form av mat som den behöver för att klara av allt den ska, så måste den dra ner på takten för att kompensera. Ett symtom som uppstår rätt så snart vid fasta/svält är att man blir förstoppad och får ont i magen. Detta sker dels för att tarmarna får för lite att arbeta med, dels för att kroppen drar ner på takten och då låter tarmarna arbeta långsammare än tidigare. Man får också sänkt ämnesomsättning vid svält; kroppen ställer om sig till sparlåga när näringsreserverna börjar ta slut och försöker därför bränna så lite det bara går.