Anhöriga till vuxna

Varmt välkommen till VÄKSA – Vuxna med Ätstörning: Kurs till Stöd för anhöriga till vuxna. Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), som tillhör Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, har tagit fram en ny webbutbildning som hjälp och stöd för anhöriga till någon med ätstörning. Utbildningen ger kunskap och konkreta råd om hur ni kan tänka och göra i olika sammanhang.

Utbildningen är kostnadsfri

Anmäl dig här