Förstå ätstörningar

Förstå situationen

Ett viktigt första steg när man vill ge stöd till någon med en ätstörning är att försöka förstå situationen som personen befinner sig i. Eftersom personer med ätstörningar har varierande behandlingsbehov kan situationen och bakgrunden till ätstörningen variera stort. Det kan råda olika somatiska och medicinska komplikationer beroende på diagnosen, och läget kan kompliceras av ångest, depression, tvångstankar, missbruk, självskadande, traumatiska händelser, neuropsykologiska tillstånd, bland annat.  
 
Det är viktigt att inse vilka problem som personen har, hur länge dessa har funnits, hur de har uppstått, vad problemen betyder för livet i stort, och hur personen försöker hantera sin ätstörning. Att någon annan tar ätstörningen på allvar och försöker förstå läget kan ha stor betydelse. 

Men det är inte alltid lätt att förstå situationen. Personen kanske förnekar eller förminskar sina svårigheter, eller reagerar med ilska och känslor av att vara kränkt när frågor om hur hen mår kommer. Det kan kräva mod att våga fråga hur det är, framförallt om man står personen nära och inte vill riskera att kränka hen.

Förstå personen

Att stödja någon med en ätstörning handlar inte bara om att förstå ätstörningens allvar, utan även att förstå och lär känna personen. Vem är människan bakom ätstörningen? Vilken livsberättelse finns här? Vad har just denna person för förhoppningar, relationer, rädslor, intressen, talanger? Hur passar ätstörningen in i denna människas livsberättelse. Desto närmare du kommer att förstå personen bakom ätstörningen, desto lättare det kommer att bli att ge stöd.  
 
Många med ätstörningar känner sig mycket ensamma, även om andra som finns runt omkring har svårt att förstå att det skulle kunna vara så. Människor med ätstörningar kan leva i skamfylld hemlighet med sin ätstörning och kan vara oroliga för hur andra kommer att se på dem om de avslöjar hur läget egentligen är. Samtidigt kan de ha en djup längtan efter att berätta om hur det är och släppa in en annan i deras mörka värld, att bli förstådd.  
 
Om du samtalar med någon som har en ätstörning och vill försöka förstå personen bakom symptomen kan det vara bra att fråga om annat än bara mat, ätande och kroppen. Låt dig vara nyfiken på hela personen, inte bara den symptombärande delen. Det kan göra det lättare för den andra att öppna upp och börja berätta om det som är svårt. Med tanke på hur skamliga och hemlighetsfyllda ätstörningar kan vara är det bra att försöka vara så icke-dömande när du samtalar. Detta kan hjälpa motverka skam och självförakt som gör det svårt för personen att berätta om hur det som är svårt just nu.

STÄRKA (Stöd mot ätstörningar, riktad kurs för anhöriga) vänder sig till dig som är anhörig till någon med en ätstörning. Det finns speciella utmaningar för anhöriga. Lär dig mer om dessa utmaningar och de kan bemötas på denna utbildning.

BÄST (Bemöta ätstörningar under graviditet och småbarnstid) lär dig mer om ätstörningar, tidiga tecken, och hur du kan möta kvinnor med allvarliga ätproblem under eller efter en graviditet. 

Röster om ätstörningar

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen berättar om vad det innebär att leva med ätstörningar.