Forskning och mål

Om CEDI/KÄTS

Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) är ett forskningscentrum vid Karolinska Institutet som grundades 2014 och drivs av professor Cynthia Bulik. CEDIs övergripande mål är att utöka vår kunskap om ätstörningar genom att skapa en världsresurs av data och prover som ska finnas tillgängliga för framtida forskning om ätstörningar och när nya teknologier och forskningsmetoder utvecklas.  
 
Från den första april 2019 blev Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) från landstinget en del av professor Cynthia Buliks forskningscentrum CEDI. KÄTS och CEDI utvecklar tillsammans fler nationella och internationella projekt och forskningssamarbeten. KÄTS berikar också CEDI:s verksamhet med sina fokusområden utbildning, samverkan med patient- och brukarorganisationer, informationsspridning samt klinisk och psykologisk forskning.

Våra övergripande mål

Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar forskarna på CEDI efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.  
 
Vid CEDI strävar forskarna efter att tillämpa nya metoder och tekniker för att klarlägga de bakomliggande orsakerna till ätstörningar. Målet är att tillämpa resultaten från studier av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska risker för att förbättra och individanpassa förebyggande åtgärder och behandlingar av ätstörningar. 

Våra forskare

Vid CEDI vill våra forskare bjuda in studenter på alla nivåer för att lära upp nästa generation av forskare inom området ätstörningar. Alla som är engagerade i centret – både vid Karolinska Institutet och samarbetspartners i världen – är hängivna sitt utbildningsuppdrag och brinner för att nå ut med sin forskning. Genom offentliga föreläsningar, publikationer, artiklar, intervjuer och sociala medier presenteras de ofta komplexa vetenskapliga resultaten i mer lättförståeliga koncept för allmänheten. 

Röster om ätstörningar

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen har tidigare erfarenhet av ätstörningar och ger sin syn på forskning om ätstörningar.