Högskoleutbildning

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? I samarbete med Karolinska Institutet anordnar KÄTS en högskolekurs (7,5 p) med inriktning mot behandlingsarbete med patienter med ätstörningar.

Kursen omfattar 10 undervisningstillfällen inklusive examinationen som sker både skriftligt och i gruppform. Det finns ytterligare två undervisningsfria dagar för deltagare att arbeta med sina examinationsuppgifter. 

Vår kurs har utvecklats för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver både grundläggande och fördjupade kunskaper om ätstörningar. Den ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv.

För mer information och anmälan kontakta  David Clinton, david.clinton@ki.se 

Kursplan högskolekursen Kursplan högskolekurs 2019