Högskolekurs

Om kursen, målgrupp och kursplan

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? I samarbete med Karolinska Institutet anordnar KÄTS en högskolekurs (7,5 p) med inriktning mot behandlingsarbete med patienter med ätstörningar.   

Kursen har utvecklats för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver både grundläggande och fördjupade kunskaper om ätstörningar. Du får lära dig om bland annat diagnostik och bedömning, epidemiologi, komorbiditet, biologiska och psykologiska faktorer vid ätstörningar, och flera olika behandlingsmetoder för både barn och vuxna. Kursen omfattar 10 undervisningstillfällen inklusive examinationen och två dagar för fördjupning i kliniskt arbete med ätstörningar.   
  
Kursboken för utbildningen är: Clinton, D. & Isomaa, R., red (2022). Förstår och bemöta ätstörningar, Lund: Studenlitteratur. Flera författare som har skrivit kapitel i boken föreläser på kursen. 

Anmäl dig här

Nästa kurs börjar 2 september 2024. Läs mer om anmälan och ladda ner kursplan nedan. Kontakta  kursansvarig David Clinton (david.clinton@ki.se) med frågor om kursen eller Nadja Saltell (nadja.saltell@ki.se) med frågor om hur du anmäler dig.