STÄRKA-webbaserad utbildning

Varmt välkommen till STÄRKA – Stöd mot ätstörningar, riktad kurs för anhöriga. Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), som tillhör Stockholms läns landsting och Karolinska institutet, har tagit fram en ny webbutbildning som hjälp och stöd för anhöriga till någon med ätstörning. Utbildningen ger kunskap och konkreta råd om hur ni kan tänka och göra i olika sammanhang. 

Utbildningen tar ca 2 timmar och är kostnadsfri

Anmäl dig här