Syskon

Föräldrar till patienter med ätstörningar beskriver ofta hur sjukdomen manipulerar och kontrollerar familjen, och hur lögner, hemlighetsmakeri och konflikter ständigt pågår. Syskon vittnar om skuld och rädsla för att ha orsakat ätstörningen, de saknar kunskap om sjukdomen, är oroliga i det tysta och rädda för att det sjuka syskonet ska dö. De känner ofta stort ansvar och den tidigare jämställda syskonrelationen blir påverkad; det friska syskonet kan ta på sig en mer föräldralik roll.

Föräldrar försöker tillgodose sina friska barns behov, samtidigt som de berättar om hur svårt det är med tanke på det sjuka barnet och de ständiga konflikter som uppstår inom familjen relaterat till ätstörningssymtomen. Föräldrar till patienter med ätstörning beskriver ofta hur sjukdomen manipulerar och kontrollerar familjen, och hur lögner, hemlighetsmakeri och konflikter ständigt pågår.

Eftersom föräldrarna vill ha kontroll över det sjuka barnet och eftersom de friska syskonen till viss del klarar sig själva lämnas man som frisk syster eller bror med större ansvar och mer belastning än vad som skulle varit fallet om man inte hade haft ett syskon med ätstörning. Som friskt syskon kan det bli så att man tillslut väljer att inte äta hemma eller att ta med maten upp på sitt rum för att slippa sitta med vid de konfliktfyllda måltiderna. Detta skapar i förlängningen utanförskap och familjen splittras. Syskonrelationen blir påverkad och det uppstår lätt distans och rivalitet syskonen emellan.

De friska syskonen oroas i det tysta över att det sjuka syskonet kanske kan dö av sin sjukdom. Många syskon bär på skuldkänslor och är oroliga för att ha varit den som orsakat syskonets ätstörning och sällan vågar de prata med någon om detta. Det är inte ovanligt att man som friskt syskon blir ensam med sin oro och inte får den kunskap man behöver.

Inom ätstörningsvården arbetar man mycket med familjebehandling och familjeinterventioner, men med familj menar man då främst det sjuka barnet/ungdomen och hennes/hans föräldrar, syskonen glöms oftast bort. Det är inte heller ovanligt att föräldrarna försöker skydda det friska syskonet och/eller det sjuka syskonet genom att inte låta det friska syskonet delta i behandlingen. De friska syskonen å andra sidan önskar att de fick mer information och kunskap om ätstörningar.

 

Vad kan du som är syskon göra?

  • Våga fråga! Fråga (ditt syskon, dina föräldrar, syskonets vårdkontakt) om det du undrar. Du kan också ställa frågor till oss här på hemsidan, klicka dig in på ”Frågor och svar” via rutan här intill.
  • Berätta för andra (vänner, föräldrar, partner, kurator på skolan) om hur Du har det.
  • Skvallra, det kommer att hjälpa ditt syskon att bli friskt!
  • Vad gjorde ni innan ätstörningen? Är det något av det som ni kan göra även nu?

Kom ihåg:

  • Ätstörning är en sjukdom, de allra flesta blir friska
  • Det är aldrig ditt fel!
  • Prata om det som känns svårt
  • Du är inte ensam!