Om oss

Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) är ett forskningscentrum vid Karolinska Institutet som grundades 2014 och drivs av professor Cynthia Bulik. CEDIs övergripande mål är att utöka vår kunskap om ätstörningar. Från den första april 2019 blev Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) en del CEDI. KÄTS hade grundades 1997 och var tidigare en del av Stockholms läns landsting.  
 
KÄTS och CEDI utvecklar tillsammans fler nationella och internationella projekt och forskningssamarbeten. KÄTS erbjuder utbildning i olika former, samverkan med patient- och brukarorganisationer, informationsspridning samt klinisk och psykologisk forskning.