Självhjälp och anhörigstöd

Jag har redan ätit – att vara anhörig till någon som lider av ätstörning
Anna Keski-Rahonen & Pia Charpentier
Gothia förlag (2011)

 

Höj din självkänsla med kognitiv beteendeterapi
Fennell, M.
Viva (2007)

 

Från självsvält till ett fullvärdigt liv: en ny KBT-metod i 6 steg
Ata Ghaderi och Thomas Parling
Natur och Kultur (2007)

 

Mattillåtet
Ster, Gisela van der
Randi förlag, Linköping, (2005)

 

En närståendes handbok
Beställs genom Anorexi och Bulimi Kontakt (2004)

 

Att övervinna hetsätning
Christopher Fairburn
Cura Bokförlag och Utbildning AB (2003)

 

Matkampen, om ätstörningar i familjen
Bulle Davidsson, Christina Lillman Ringborg
GOTHIA (2001)

 

ÄT ALLT – Hellre nästan rätt än exakt fel
Wallin/Lindskog (2000)

 

Sluta svälta
Hélene Glant
Natur och Kultur (1998)

 

Sluta hetsäta
Hélene Glant
Natur och Kultur (1993)

 

Hélene Glant -00
Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar
Natur och Kultur (2000)

 

Bulimia Nervosa, när bara maten existerar
Hélene & Rolf Glant Lic Förlag (1992)

 

Att svälta för att leva – en bruksbok om anorexi för döttrar och mödrar
Tove Hvid
Wahlström & Widstrand (1986)

 

Som Zlatan fast bättre
Niclas Christoffer
Hoi förlag (2012)

 

Krystyna Malm
Osams med kroppen? – eller en liten skrift som förklarar “allt”
Huddinge sjukhus -99