Tillfrisknande

De flesta, men inte alla, som har en ätstörning blir friska. Men frågan om tillfrisknande är komplicerad.

Vad betyder frisk?

Att bli frisk från en ätstörning kan betyda olika saker för patienter, anhöriga, forskare och behandlare. Att bli frisk också handlar om en process som sker steg för steg över tid och som kan vara svårt att kategorisera i termer av antingen eller.  

Forskare brukar avgöra frågan om tillfrisknande i termer av frånvaro av specifika ätstörningssymptom. Beroende på hur forskare definierar tillfrisknande från en ätstörning kan uppskattningar av tillfrisknande variera från runt 25 procent till 80 procent av fallen. Flera studier tittar på frågan om tillfrisknande i form av om en person har eller inte har en ätstörningsdiagnos vid en viss tidpunkt efter behandlingsslut. Att mäta tillfrisknande på detta sätt kan innebära en ganska stor förenkling av hur det kan vara i det enskilda fallet. Men med tanke på detta skulle man kunna sammanfatta forskningsläget och säga att ungefär 50 procent av personer med anorexi och 75 procent av de med bulimi har blivit av med sina diagnoser 10 år efter behandlingsstart.  

För personer med en ätstörning handlar tillfrisknande ofta om betydligt mer än frånvaron av ätstörningssymptom eller en diagnos. Det rör sig också om en känsla av att vara fri och inte längre styrd av sina svårigheter. Processen som omfattar dessa psykologiska förändringar går ofta betydligt långsammare än förändringar i ätbeteende och somatisk återhämtning. Tillfrisknande då innefattar att återta kontrollen över personens egna liv, att få kontakt med och uttrycka känslor, utveckla relationer, och att kunna acceptera sig själv.

Återfall

Återfall är vanliga under tillfrisknande från en ätstörning. Även när en person tillfrisknar från en ätstörning återfaller runt 40 till 50 procent i en ätstörning igen vid någon tidpunkt. Återfallet kan vara under både kortare och längre tidsperioder. Det är viktigt att se återfall som en vanlig del av den tillfrisknande processen som kan orsakas av olika påfrestningar eller triggers i livet. Då kan personen hamna igen i bekanta mönster som en ätstörning för att försöka hantera uppkomna svårigheter. Det är viktigt att få hjälp under ett återfall så att gamla problem inte börjar ta över personens liv igen. 

Frisk i ett helhetsperspektiv

Det är viktigt att se tillfrisknande från en ätstörning i ett helhetsperspektiv. Att göra framsteg i förhållande till specifika ätstörningssymptom är viktiga för personens långsiktiga somatiska och psykiska hälsa. Samtidigt är det väsentligt att hjälpa person att hitta en livsutveckling som främjar självbild, förmåga att hantera känslor samt utveckla och vidmakthålla meningsfulla relationer. Långsiktigt tillfrisknande möjliggörs av relationer som främjar utveckling och självständighet och genom bärande nätverk och sammanhang. Trots alla påfrestningar som en ätstörning innebär klarar de flesta att ta sig vidare i livet med studier, arbete och familj.

Röster om ätstörningar

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen delar med sig av sina erfarenheter från att bli frisk från ätstörningar