Välkomna till den nya och uppdaterade hemsidan!

Vi presenterar kvalitetsgranskad information om ätstörningar för en mängd grupper som kan ha intresse av att veta mer om dessa sjukdomar. Hemsidan drivs av Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) vid Karolinska Institutet i Stockholm, där också Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) ingår.

Har jag en ätstörning?

Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning.

Läs mer här

#Givingtuesday

TACK till alla som stödjer vår forskning! Två tredjedelar av KI:s forskning finansieras av externa medel. Filantropiskt stöd till medicinsk forskning är nödvändig och betyder mycket för att vi på CEDI ska kunna nå ny kunskap om ätstörningar. Idag på #Givingtuesday vill vi därför tacka alla som bidrar och samtidigt passa på att lyfta behovet av finansiering av medicinsk forskning som kan rädda liv. 

Läs mer här

Röster om ätstörningar

Under Röster om ätstörningar så hör du personer med erfarenhet av att ha varit drabbade av ätstörningar berätta om sina upplevelser samt dela med sig av viktiga råd.

Titta på filmerna

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? 

KÄTS och CEDI anordnar en högskolekurs (7,5 p) om ätstörningar. Kursen vänder sig till de som arbetar ätstörningar och omfattar 10 undervisningstillfällen. Kursen ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv.

Läs mer här