Har jag en ätstörning?

Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning.

Läs mer här

Global studie om ätstörningar 

The Eating Disorders Genetic Initiative (EDGI) är världens största studie för att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar uppkomsten av ätstörningar. Nu söker vi deltagare som har eller har haft en ätstörning och friska kontrollpersoner.

Läs mer här

Delta i enkät om prioritering av forskning inom psykisk hälsa

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utför under våren 2023 ett projekt för att belysa viktiga forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.

För detta behövs input från personer med egen erfarenhet/patienter, anhöriga/närstående samt vård- och stödpersonal. Svara senast 31 mars 2023.

Läs mer här

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? 

KÄTS och CEDI anordnar en ny högskolekurs (7,5 p) om ätstörningar som startar i Stockholm den 28 augusti. Kursen vänder sig till de som arbetar ätstörningar och omfattar 10 undervisningstillfällen. Kursen ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv.

Läs mer här