Har jag en ätstörning?

Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning.

Läs mer här

Idrott och ätstörningar 

Somliga utvecklar ätstörningar i samband med sitt idrottande. När detta sker påverkas inte enbart den psykiska och fysiska hälsan utan även förmågan att prestera som idrottare. Men hur vet man om en idrottare är i riskzonen för att utveckla en ätstörning eller kanske redan är drabbad, och vad skiljer ett sunt tränande och ätande från ett tvångsmässigt tränande och ätande?

Läs mer här

Genstudie öppnar för nya sätt att se på anorexi

Nya genetiska fynd om anorexia nervosa

Ny forskning där KÄTS, Riksät och Karolinska institutet deltar visar genetiska inslag i orsakerna till anorexia nervosa. Det är Cynthia Bulik vid Karolinska institutet och The University of North Carolina at Chapel Hill som leder studien, som är den största genetiska studien av anorexi nervosa.

Läs mer här

Tvångsmässig träning

Tvångsmässig träning är mycket vanligt vid ätstörning. Trots att tvångsmässig träning har samband med högre svårighetsgrad och sämre utfall finns det få systematiska interventioner för just detta symptom i ätstörningsvården. Därför utvärderar vi effekten av LEAP, ett behandlingsprogram som främjar hälsosamma beteenden och attityder till träning. Vill du läsa mer om projektet så finns nu vårt studieprotokoll publicerat online! Följ länken för att komma till protokollet.