Könsskillnader och ätstörning

Många kanske är av uppfattningen att ätstörning är något som bara drabbar kvinnor. Detta stämmer dock inte, utan även pojkar och män får ätstörningar. Av alla dem som drabbas av en ätstörning är ungefär 10 % män. Man har tidigare inte uppmärksammat män med ätstörning på samma sätt som kvinnor. När pojkar och män mår dåligt samt äter och tränar annorlunda är det inte säkert att ätstörning övervägs som alternativ, och kanske förutsätter omgivningen att eventuell viktnedgång har en fysisk snarare än en psykisk orsak. 

Sjukdomsbilden hos män är snarlik den hos kvinnor; tankar kring mat, kropp och vikt har tagit över. Det finns dock vissa skillnader. Till skillnad från kvinnor med ätstörning som i princip alltid strävar efter viktnedgång, kan männen delas in i två grupper: de som vill öka i vikt och de som vill minska i vikt. Många killar som får ätstörning har som mål att bli vältränade och studier visar att män uppvisar högre frekvens av överaktivitet och träning än kvinnor. Andra undersökningar visar att killar med ätstörning är något mindre oroade över vikt, kroppsstorlek och figur och tycks ha något bättre självförtroende än tjejer med ätstörning. Men med det sagt, så finns även hög grad av kroppsmissnöje hos män med ätstörningar. Kroppsidealet påverkar både tjejer och killar i stor utsträckning: i en grupp av friska ungdomar (15 år gamla) uttryckte 70 % av tjejerna och 60 % av killarna att de var missnöjda med sina kroppar. 

För både tjejer och killar som lider av ätstörning påverkas kroppen på flera sätt. När man försätter sin kropp i svält sjunker ämnesomsättningen, hjärtats verksamhet minskar och blodtrycket sänks. Svält kan hämma längdtillväxten och leda till mag/tarmproblem, magsmärtor, hormonrubbningar, frusenhet och trötthet för att nämna några saker. För både tjejer och killar i yngre åldrar innebär svält att puberteten skjuts upp. För tjejer innebär detta låga nivåer av könshormonet östrogen vilket i sin tur leder till utebliven mens. För killar kan det innebära att exempelvis målbrottet försenas och att muskelmassan inte ökar som den ska. När man kräks eller kompenserar på andra sätt (t.ex. med träning och/eller laxering) kan kroppen få andra brister. Exempelvis påverkas kroppens saltnivåer, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för hjärtrytmen. Man får också problem med både tänder och tandkött, det sura maginnehållet löser upp emaljen och skadar tänderna. Man kan också få ett svullet utseende, nästan som påssjuka, då spottkörtlarna svullnar upp av kräkning. Slutligen kan man få svåra magsmärtor. 

En ätstörning är farlig på många sätt och det är därför viktigt att man får hjälp. En person som är drabbad av ätstörning kan dock ha svårt att inse att hon/han är sjuk och behöver hjälp. Ofta är det människor i den drabbades närhet som blir oroade och kontaktar vården. Ätstörning hos pojkar och män upptäcks i allmänhet mycket senare än ätstörning hos flickor och kvinnor; de kommer därmed senare till vården. Däremot visar forskning att när pojkar och män väl kommer till vården blir de friska snabbare än kvinnor, dvs. de är i allmänhet kortare tid i behandling.