Behandlare

Det finns tillgång till specialistvård i hela Sverige, även om avstånden ibland kan vara stora. Via länken eller kartan till vänster kan du söka specialistvårdsenhet i din region. Behandlingsmetoderna kan skilja sig lite mellan olika platser, och patienter och anhöriga kan förvänta sig att få vara delaktiga i behandlingsbeslut och få information om vad olika behandlingsalternativ innebär. De har också rätt att bli uppföljda, oftast i form av Stepwise-systemet (mer information via länk till vänster), och om man har genomgått Stepwise-bedömning så kan man fråga sin behandlare om uppföljning, som ska ske i minst ett år, även vid avslutad behandling. 

Många som kommer i kontakt med ätstörningar frågar vilken som är den bästa behandlingen. Under de senaste årtiondena har forskning om behandling av ätstörningar ökat stadigt och med den samlade kunskap som finns idag är det möjligt att ge en början till ett svar på den frågan. Det finns fortfarande mycket man inte vet eller kan dra slutsatser om, men kunskapen blir allt större och mer specifik i och med att forskning ständigt pågår…Läs mer