För vårdpersonal

Behandling av ätstörningar ställer höga krav på berörd vårdpersonal. Det behövs kunskap, flexibilitet, engagemang, tålamod och en god reflektionsförmåga för att uppnå framgång med arbetet. Det är många inom vården som kommer i kontakt med ätstörningar, allt från distriktssköterskor på vårdcentraler till läkare inom specialist vården. Här har vi försökt att sammanfatta tankar kring några av de vanligaste frågorna som vårdpersonal kan ha.