Anhöriga

Hur pratar man med någon som har en ätstörning? Nästan alla som har någon i sin närhet med ätstörning tvekar innan de tar upp ämnet. Man är rädd att man har misstagit sig, man är rädd att förvärra situationen för den drabbade. Man kanske ger upp är rädd för konflikt. Man kanske låter sig avvisas eller ger upp kontaktförsöken till någon som envist hävdar att hon/han inte vill ha hjälp eller inte har problem.

I en familj “ska man lägga sig i”  men på en arbetsplats eller som vän kan det vara svårt att konfrontera sin kollega/vän.

Tillfrisknade från ätstörning vittnar om hur viktigt det är att människor i omgivningen vågar ta upp och prata om ätstörningen.

KÄTS ordnar regelbundet föreläsningar där man som anhörig/vän/kollega kan få lära sig mer om ämnet och hur man göra.