Anhörig

Att vara närstående är påfrestande. Sök stöd för egen del och sök stöd i din roll som anhörig/närstående. Konflikter och gräl och kontaktlöshet är vanligt i familjen och föräldrar kan tappa självförtroendet och vänner kan känna sig avvisade.

Men  –  Berätta vad du ser och även vad du känner och försök få i gång en dialog. Försök få en lugn stund där ni pratar med varandra om vad som oroar. Fråga hur du kan hjälpa honom/henne.  Alla anhöriga är rädda för att säga fel saker men den stora faran är att lämna den som har en ätstörning i sin ”ätstörningsbubbla”.

Tala om och förmedla varför du uppskattar honom/henne som dotter, son  eller maka. Våga visa vad du känner  – men anklaga inte.

Vi har en utbildning för dig som anhörig

http://utbildning.atstorning.se/