Prata med en elev

Ibland är det läraren som först börjar misstänka att en elev har en ätstörning. Läraren kanske märker att eleven äter mindre eller mer, drar sig undan, verkar trött och/eller kanske har svårt att koncentrera sig. I dessa lägen är det viktigt att våga fråga; berätta vad man har uppmärksammat och helt enkelt fråga hur personen har det i en ton av

omsorgsfull nyfikenhet snarare än misstänksamhet. Om man känner sig osäker kan det vara bra att vända sig till kollegor, skolhälsovården eller vården för att få stöd och i råd kring bemötandet. Eleven själv kan uppleva att det är svårt att prata om problem med mat och ätande. 

Forskare i Storbritannien har utvecklat fem frågor och som kan vara till hjälp för att avgöra om någon kanske har en ätstörning. Dessa frågor har visat sig ha mycket god överensstämmelse med formell diagnostik. Om eleven svarar ”ja” på två eller flera av följande frågor finns det en stor risk att personen har en ätstörning.

1.    Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt?

2.    Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter?

3.    Har du nyligen gått ner mer än 6 kg inom loppet av 3 månader?

4.    Tycker du att du är fet även när andra säger att du är för smal?

5.    Skulle du säga att mat dominerar ditt liv?