Idrott & skola

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolmiljö. Här finns det goda möjligheter för skolpersonal att upptäcka tecken på ätstörningar hos elever och hjälpa dem vidare till vården. I klassrummet kan diskussion av utseende, normer och frågor som berör elevernas självbild bidra till att motverka  ätstörningars uppkomst och utveckling. Det är viktigt att upptäcka ätstörning tidigt i sjukdomsutvecklingen och att den drabbade får vård på ett tidigt stadium. Då ökar möjligheten för ett bra utfall betydligt. Många ätstörningar syns heller inte – det är inte alla som betyder att man blir väldigt mager – så det är viktigt att vara uppmärksam på fler tecken.