SCOFF testet

Testet SCOFF har i vetenskapliga studier visat sig vara relativt träffsäker trots att det är kort och enkelt. Den används för att identifiera personer som kanske har en ätstörning och som därför bör få en riktig psykiatrisk bedömning. Den är mest utprövad för personer som är 18 år eller äldre, så är du yngre så är det inte säkert att man kan lite på testet lika mycket.