Behandlingsformer

Det finns många olika sätt att behandla ätstörning. Olika behandlingar kan också komma att bedrivas parallellt eller vara integrerade med varandra.

 

Behandlingstiden varierar från några veckor till flera år och frekvensen varierar från relativt sporadisk kontakt till daglig kontakt. Oftast är det experten, d v s behandlaren, som avgör vilken behandlingsmetod som är att föredra för den enskilde patienten utifrån en helhetsbedömning av patientens behov. Under hela behandlingsperioden utvärderar man framstegen och reviderar behandlingsplanen så att behandlingens intensitet och frekvens anpassas till det aktuella behovet.

 

För “Hanna” bestod behandlingen av några olika inslag, läs hennes berättelse