Om KÄTS

KÄTS är en grupp forskare vid Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biovetenskap (MEB) vid Karolinska institutet. Vi har arbetat länge med ätstörningsforskning och -utbildning, metodutveckling och kontakt med det omgivande samhället i frågor rörande ätstörningar. En viktig del av det senare är denna hemsida, och utbildning sker huvudsakligen i form av vidareutbildning inom vårdområdet genom högskolekursen “Ätstörningar – bakgrund och behandling”, samt de webbaserade utbildningarna, WINST (upptäcka och bemöta ätstörning), STÄRKA (stöd för anhöriga till barn/ungdom med ätstörningar), VÄKSA (stöd för anhöriga till vuxna med ätstörningar) och BÄST (graviditet och ätstörning).

Allt började med ett politiskt beslut 1995, som sa att det inom Stockholms läns sjukvårdsområde skulle inrättas ett kunskapscentrum för ätstörningar. År 1997 skrevs KÄTS första verksamhetsplan. Upphovsmannen och grundaren var professor emeritus i psykiatri, Tore Hällström. Centrala uppdrag var då kunskapsspridning, utbildning, forskning och utveckling.

En hörnsten i KÄTS uppdrag var att kvalitetssäkra ätstörningsvården inom Stockholms läns landsting. Sedan 2005 har detta arbete fortskridit via det internetbaserade kvalitetssäkringssystemet Stepwise. Det övergripande syftet med systemet är att beskriva populationen patienter med ätstörning som påbörjat specialiserad ätstörningsbehandling i Stockholm, och att följa upp och undersöka hur det har gått för dem. Stepwise innehåller metoder av hög klinisk kvalitet och användbarhet som bidrar till god vård, utvärdering och forskning. Systemet utvecklades primärt av psykolog Caroline Björck och docent Markus Heilig i samarbete med civilingenjör Peter Printzén. Sedan några år är det fil. dr Andreas Birgegård som är huvudansvarig för Stepwise. 

2008 flyttade KÄTS till  Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF) som är en resurs för psykiatriska verksamheter i Stockholm. Enheten ansvarar för psykiatrisk forskning och utbildning i Stockholm och är inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet gemensamt.  

KÄTS bedriver kontinuerligt forskning relaterad till ätstörningar, utbildar och bidrar till vårdutveckling.

Från den första april 2019 är KÄTS anknutet till professor Cynthia Buliks forskningscentrum CEDI – Centre for Eating Disorders Innovation – på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Mer information om CEDI finns här