Forskning

En hörnsten i KÄTS uppdrag är att öka kvaliteten i vården av ätstörningar genom kunskap. Detta gör vi bland annat genom satsningar på forskning och utbildning.
Våra utbildnings- och forskningsprojekt eftersträvar en hög grad av både vetenskaplighet och klinisk relevans. Vi anser att forskning och vård är partners i ett ömsesidigt berikande samarbete. Vården kan bli bättre genom insamling av systematiska kunskaper och forskningen kan bättre genom tillvaratagande av de gedigna kunskaper och erfarenheter som finns inom ätstörningsvården.