Personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj vill vi informera om varför och hur vi hanterar personuppgifter (t.ex. namn, epost, telefonnummer) som vi samlar via vår hemsida, inklusive våra webbutbildningar. Vi samlar sådan information dels när personer anmäler sig till våra utbildningar på http://utbildning.atstorning.se eller när de ställer frågor till oss via vår brevlåda info@atstorning.se. Vi samlar uppgifterna för att kunna ge rätt kategorier av personer tillgång till utbildningarna (t.ex. en viss yrkesgrupp), förbättra dem (rikta dem bättre genom att t.ex. se vilka som söker sig till dem), eller för att kunna svara på frågor som ställs till oss.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig. Du har rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs ovan. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Om du inte vill att vi har ditt namn kvar i mail eller anmälan till kurser, var vänlig att meddela det i samband med kontakt, eller genom att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns på https://atstorning.se. Personuppgiftsansvarig är Stockholms läns sjukvårdsområde (epost: registrator.slso@sll.se, tfn: 08-123 400 00, http://slso.sll.se).